• Güneş Enerjisi Sistemi Nedir?

Kaynağı güneş olan ışınların yer yüzünde enerji sistemlerinin (güneş paneli) elektrik enerjisine çeviren sistemlerdir. Üretilen enerji sistemin performansına bağlı %30’a kadar çıkabilmektedir.

 • Güneş Paneli kaç kWh Elektrik Üretir?

Bir adet güneş panelinin üreteceği elektrik gücü ile doğru orantılıdır. Kullanımı yaygın olan 550Wp gücündeki bir panel, 5 saat gün ışığında 2750 W/h elektrik üretir.

 • Polikristal Panel mi, Monokristal Panel mi?

Monokristal güneş panellerinde kullanılan silikonun saflık değeri polikristal güneş panellerine göre daha fazladır. Monokristal paneller ortalama %24 verimlilik sunarken, polikristal panellerde %18 seviyelerindedir. Şu an da yaygın olarak panellerde PERC teknolojisi ve Half-Cut yapısında üretilmektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte Top-Gun teknolojisi yaygınlaşmaya başlamıştır.

 • Güneş Enerji Sistemlerinde Kullanılan Ürünler Nelerdir?

Güneş Enerji Sistemleri, temel olarak güneş paneli, inverter, batarya, solar kablo, alçak gerilim kabloları, taşıyıcı alüminyum sistem, kablo kanalları, pano ve elektrik şalt malzemelerinden oluşmaktadır.

 • Ürün Garantileri Kaç Yıldır?

Güneş Panellerinin ürün garantisi firma bazlı değişkenlik göstermesiyle 10-12 yıl arasındadır, performans garantisi ise lineer olarak 25 yıldır. İnverterlerde ise standart olarak 5 yıl garanti verilmektedir opsiyonel olarak 10 yıla kadar uzatılabilmektedir.

 • İnverter Seçimi Nelere Göre Yapılmalıdır?

İhtiyaca göre inverter seçimi yapılması gerekmektedir. Şebeke satışı yapılacak ise ongrid inverter, öz tüketim amaçlı ise off-grid inverter seçilmelidir. Off-grid inverter seçerken dikkat edilmesi gereken önemli faktörler şunlardır: İnverter kapasitesi, kullanılacak elektrikli aletlerin anlık tüketim toplamından daha yüksek olmalıdır. Örneğin, toplam tüketim 2000 watt ise en az 3000 watt kapasiteli bir inverter tercih edilmelidir. Ayrıca, inverterin tam sinüs dalgası üretebilmesi önemlidir, çünkü bu özellik, tüm elektrikli aletlerin sağlıklı çalışmasını sağlar.

 • Akülerin Ömrü Ne Kadardır?

Akülerin ömrü markası ve kullanımına bağlı olarak 3-10 yıl arasında ömür değişkenliği gösterir.

 • Evime Güneş Paneli Kurabilir Miyim?

Çok daireli binalarda kurulan güneş enerjisi sistemleri, ortak alanlara (ısıtma, asansör, aydınlatma, havuz vb.) sağlanan elektrik ihtiyacını karşılayarak elektrik giderlerini azaltmada etkili olabilir. Ancak, önemli bir not olarak, dubleks çatı katında oturan ev sahiplerinin, tapularında çatı katının kendilerine ait olduğunu belgeleyebilmeleri durumunda, bireysel kullanım için sadece kendi çatı alanları kadar güneş enerjisi sistemleri kurabilmektedirler.

 • Bahçeme Güneş Enerjisi Kurabilir Miyim?

Genellikle On-Grid sistemler, imarlı yapının çatısına kurulur. Ancak, bu kurallar ve yönetmelikler ülkeden ülkeye, hatta bölgeden bölgeye farklılık gösterebilir. Çatıya güneş enerjisi sistemi kurma konusunda yerel belediyenin izin ve yönergelerine uymak önemlidir. Bu nedenle, güneş enerjisi sistemleri kurulumu planlandığında, yerel yönetmeliklere ve kurallara danışmak ve gerekli izinleri almak önemlidir.

 • Sistem Kurulumu için Gerekli Çatı Özellikleri Nasıl Olmalıdır?

GES için uygun çatı özellikleri; etrafında gölgeleme yapacak materyallerin olmaması, güneye bakıyor olması, beşik çatılarda çatının bir kısmı yetiyorsa güneye bakması, yetmiyor ise çatının bir tarafının doğuya diğer tarafının da batıya bakıyor olması. Çatının sağlam ve yük taşıyabiliyor olması (paneller m2 başına ortalama 27 kg yük bindirir). 550Wp’lik bir panel yaklaşık  alan kaplamaktadır.

 • Arazi Kurulumu Yapabiliyor Muyum?

5/1/h madde kapsamında, elektrik aboneliği ‘Sanayi’ veya ‘Tarımsal Faaliyet’ olan tüketim tesisleri için çatı veya araziye kurulacak Güneş Enerjisi Santrali’nde sözleşme gücünün iki katı güçte kilowatt (kW) kapasitesine sahip bir GES kurma izni verilmiştir. Endüstriyel tesisler, abone tipleri ve sözleşme güçlerine göre öncelikli olarak çatı ve cephe sistemleri olacak şekilde, imarlı arazilere veya dağıtım şirketi sınırına bakılmaksızın marjinal arazilere GES kurma izni alabilirler.

Lisanslı bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerine katılarak şansınızı deneyebilirsiniz.

 • Ne Kadar Güneş Enerjisi Sistemi

Güneş enerjisi sisteminin büyüklüğü, aylık enerji tüketimi, sözleşme gücü ve coğrafi konum gibi faktörlere bağlıdır. Bu faktörler, sitemin nasıl tasarlanacağını belirler. Ayrıca, hava koşulları da sistemin verimliliğini etkiler. Sözleşme gücü, elektrik faturanız üzerinden hesaplanır ve sisteminizin kapasitesini belirlemede önemli bir rol oynar. Doğru bir teklif alabilmek için 12 aylık faturanıza bakmamız gerekmektedir.

 • Sistem Bakıma İhtiyaç Duyar Mı?

Güneş Enerji Sistemleri karmaşık bir sistem olmadığı için sık arazi vermeyen sistemlerdir. En önemli bakım panel temizliğinin düzenli yapılmasıdır. Panel temizliği şebeke temizliği ile yapılmaz bunun yerine panel temizliği saf su, iyonize edilmiş su ile yapılır. Bunların yanı sıra inverter bakımı ve kablo kontrolü uzman ekipler tarafından periyodik olarak yapılması gerekmektedir.

 • Taşıyıcı Alüminyum Sistem Seçimi Nasıl Yapılır?

Taşıyıcı sistem (konstrüksiyon) seçimi çatının yapısına göre değişmektedir. Tüm çatılara uygun konstrüksiyon çözümü bulunmaktadır. Arazi projelerinde ise bölgenin coğrafi ve iklim koşullarına uygun taşıyıcı sistem seçilip tasarımı yapılması gerekmektedir.

 • Şebekeye Bağlı Olmayan Sistem Kurabilir Miyim?

Uygun bir depolama çözümü ve smarmeter kullanılarak şebekeden bağımsız enerji kullanabilir. Bu tür sistemlere “Off-Grid” sistemleri denir. Güneş enerjisi panelleri aracılığıyla elde edilen enerji, batarya üzerinden depolanabilir ve ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilir. Bu sayede, güneş ışığı olmadığında veya enerji talebi yüksek olduğunda depolanan enerji kullanılarak elektrik ihtiyacı karşılanabilir, böylece şebekeye bağımlılık azaltılmış olur.

 • Kötü Hava Şartları Sistemi Nasıl Etkiler?

Paneller yağmur, dolu ve kar yağışlarına karşı dayanıklıdır. Verimlilik noktasında kapalı havalarda üretim düşmektedir.

 • Kar Yağarsa Ne Olur?

Kar, panel yüzeyini kaplayarak güneş ışınlarının panellere ulaşmasını engeller ve bu da elektrik üretimini azaltır veya durdurabilir. Ancak, genellikle paneller belirli bir eğimle monte edildiği için, biriken kar ağırlığı nedeniyle yapısal sorunlar yaşanmaz. Ayrıca, panel yüzeyine düşen kar, eğimli yapı sayesinde kendiliğinden aşağı doğru kayarak birikmeyi önler. Kar biriktiğinde, panellerin temizlenmesi gerekebilir. Temizlik, karın biriken kalınlığına ve hava koşullarına bağlı olarak manuel olarak veya otomatik temizleme sistemleri kullanılarak yapılabilir.

 • Sistem Kurulum Süresi Ne Kadardır?

Mesken projelerinde Teknik olarak sadece sistem kurulumu ortalama 2 gündür. Şebekeye bağlanan bir sistem aldığınızda gerekli izin olan çağrı mektubu ve onay süreçleri yaklaşık 2-3 ay sürmektedir.

 • Panellerin Yönü Nasıl Olmalıdır?

Güneş Panelleri kesinlikle güneye bakacak şekilde yerleştirilmelidir. 10-20 derece güneybatı ya da güneydoğu olmasında aşırı derecede kayıp yaşamazsınız fakat öncelik tam güney olmasıdır.

 • Sistem Amortisman Süresi Ne Kadardır?

Sistem amortisman süresi, sistemin kurlum maliyeti ve güncel elektrik fiyatları ile değişmektedir. Güncel şartlarla mesken yapılar da amortisman süresi 5-7 yıl, endüstriyel projelerde 3,5-5 yıl olabilmektedir.