İdari ve Teknik Danışmanlık

– Tüketim abonelikleri sözleşme güçlerinin incelenip düzenlenmesi
– Kurulabilecek GES gücünün belirlenerek fizibilite çalışmaları yapılması
– İlgili evrakların hazırlanarak başvuru dosyasının oluşturulması
– Başvuru sürecinin takip edilerek sonuçlandırılması
– Elektrik ve statik projelerin hazırlanarak onaylatılması
– Kurulum sürecine kontrolörlük verilmesi ve kabul sürecinin yönetilmesi
– Lisanslı/Hibrit santraller için EPDK süreçlerinin yönetilmesi

EPC Hizmetleri (Mühendislik Satınalmak ve Kurulum)

– GES Tasarım ve Mühendisliği: Her bir projenin kendi şartları özelinde teknik ve ekonomik olarak optimum çözümü için detaylı çalışmaların yapılması
– Tedarik: Projelerde kullanılacak uluslararası standartlara uygun tüm teçhizatın uygun zamanda temini ve kurulum yerine ulaştırılması
– Kurulum: Projelerin inşaat ve elektriksel kurulumlarının alanında uzman personeller tarafından uluslar arası standartlara ve iş sağlığı güvenliği yönetmenliklerine uygun olarak kurulumunun sağlanması

 

 

Bakım ve Onarım

– Kurulu GES Tesisinin periyodik bakımlarının yapılması
– Kurulu GES Tesisinin performans analizlerinin yapılması
– Kurulu GES Tesisinin gerekmesi halinde onarımının yapılması

Finansman

– Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Desdekleme Kurumu tarafından verilen IPARD destekleri süreçlerinin danışmanlığı ve yönetimi
– 4. Bölge Teşvikleri kapsamında, KDV istisnası, Gümrük Vergi Muafiyeti, Vergi İndirimi, SGK İşveren Hissesi Desteği vs süreçlerin danışmanlığı ve yönetimi
– GES yatırımına uygun finansman kredisi ve ya Leasing anlaşmalarının danışmanlığı ve yönetimi