Topraklama ölçüm raporları, elektrik tesisatlarının güvenliğini sağlamak adına önemli bir rol oynar. Elektrik tesisatlarındaki topraklama sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığını belirlemek için düzenli olarak ölçümler yapılmalı ve uygunluk beyanları düzenlenmelidir. Bu hem can hem de mal güvenliği açısından kritik bir konudur.

Topraklama ölçümü ve uygunluk beyanları Elektrik Mühendisler Odası SMM belgesi sahibi elektrik mühendisleri tarafından yapılabilir. Bu uzmanlar, topraklama sistemlerini değerlendirme ve gerekirse iyileştirme konusunda bilgi sahibidirler. Ancak, sadece belirli durumlarda değil, aynı zamanda düzenli aralıklarla topraklama ölçümleri yapılmalı ve raporlar düzenlenmelidir.

 

 

Topraklama ölçüm raporları, can ve mal güvenliği dışında aşağıdaki denetim mekanizmaları içinde de gereklidir:

Elektrik Güvenliği Denetimleri: Elektrik tesisatlarının güvenliği, elektrik güvenliği standartlarına uygunluğunun düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. Topraklama ölçüm raporları, bu denetimlerin bir parçası olarak sunulan belgeler arasında yer alır.

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Kontrolleri: İş yerlerinde çalışanların güvenliği ön planda tutulmalıdır. Elektrik tesisatlarının güvenliğini değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla topraklama ölçümleri düzenli olarak yapılmalı ve raporları tutulmalıdır.

Çevresel Denetimler: Elektrik tesisatları, çevresel etkileri minimize etmek ve sızıntı akımlarını kontrol altında tutmak için belirli standartlara uygun olmalıdır. Topraklama ölçüm raporları, çevresel denetimlerin bir parçasını oluşturabilir.

Sigorta Şirketleri ve Yetkilendirilmiş Kuruluşlar: Bazı durumlarda, sigorta şirketleri ve yetkilendirilmiş kuruluşlar, işletmelerin elektrik tesisatlarını belirli standartlara göre değerlendirmek isteyebilirler. Bu durumda topraklama ölçüm raporları sunulması gerekebilir.

Topraklama ölçümü ve raporları, elektrik tesisatlarının güvenliğini sağlamak ve uygunluğunu belgelemek adına önemli birer araçtır. Raporların düzenli olarak güncellenmesi ve ilgili belgelerle desteklenmesi, güvenli bir elektrik tesisatının sürdürülebilirliği için kritik öneme sahiptir.

Topraklama Tesisatı Ölçümü Ne Kadar Süre ile Geçerlidir?

Elektrik tesislerinde topraklama ölçümleri ile ilgili yönetmelikler ve standartlar, elektrik güvenliğini sağlamak ve düzenli olarak ölçümler yaparak tesisatın güvenliğini değerlendirmek amacıyla belirlenmiştir. Verdiğiniz bilgilere göre, “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği” ve “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” çerçevesinde topraklama ölçümleri ile ilgili bazı önemli detaylar şunlardır:

Topraklama Tesisatı Ölçüm Periyodu:

Tüm iş yerleri ve sanayi tesislerinde topraklama tesisatı ölçüm periyodu maksimum 1 yıldır. Bu, elektrik tesisatlarının düzenli olarak kontrol edilerek güvenliğinin sağlanması amacıyla belirlenmiş bir standarttır.

Yapılacak Ölçümler ve Yetkili Kişiler:

Ölçümler, yetkili kişiler tarafından ve kalibre edilmiş cihazlar ile yapılmalıdır. Elektrik mühendisleri gibi Elektrik Mühendisler Odası SMM belgesi sahibi uzmanlar bu konuda yetkilidir.

Topraklama Ölçüm Raporlarının Geçerlilik Süreleri:

Elektrik dağıtım ve üretim tesislerinde topraklama ölçüm raporlarının geçerliliği 2 yıldır.

Enerji dağıtım ve nakil hatlarında ise topraklama ölçüm raporlarının geçerliliği 5 yıldır.

Sanayi ve ticaret merkezlerinde topraklama ölçüm raporlarının geçerliliği 1 yıldır.

Patlayıcı, parlayıcı ve zararlı maddeler ile çalışılan işletmelerde de 1 yıl geçerlilik süresi bulunmaktadır.

Şüpheli Durumlar ve Hızlı Müdahale:

Bu belirlenen süreler içinde şüpheli durumlarda, yetersizlikler veya güvenlik riski gözlemlendiğinde derhal topraklama ölçümlerinin yapılması gerekmektedir. Bu, elektrik güvenliğini sağlamak adına hızlı müdahale ve düzeltme önlemlerinin alınmasını sağlar.

Topraklama ölçüm raporları, belirlenen standartlara uygun olarak düzenlenmeli ve güncel kalibrasyon belgeleri ile desteklenmelidir. Bu uygulamalar, elektrik tesisatlarının güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Topraklama Ölçümü Zorunlu mudur?

Topraklama ölçümü ve topraklama raporu düzenlemek hem yasal hem de vicdani bir sorumluluktur. Bu süreç, elektrik tesisatlarının güvenliğini sağlamak, çalışanların ve çevrenin güvenliğini korumak amacıyla belirli standartlara ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Topraklama Çeşitleri

 • Koruma topraklaması
 • İşletme Topraklaması
 • Fonksiyon Topraklaması
 • Temel Topraklaması

Topraklama Yapılacak Noktalardan Bazıları Aşağıda Listelenmiştir

 • Ana Dağıtım Panoları (ADP)
 • Tali Dağıtım Panoları
 • Elektrikli Makine ve Motor Gövdeleri
 • Tek Faz Prizler
 • Kombine Priz Kutuları
 • Trafo Koruma Topraklaması
 • Trafo İşletme Topraklaması
 • Yıldırımdan Korunma Tesisatı Topraklaması

Topraklama ölçüm ve raporlandırılma işlemleri yönetmeliklere uygun ve yetkili personeller tarafından yapılmaktadır.

 • Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
 • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 • İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik