Elektrik kullanmak tüketiminden avantaj sağlamak isteyen mesken veya iş yerlerine, yerel veya lokal elektrik işlemleri uygulayarak ve yetkili kurumlara müracaat ederek birtakım işlemleri yerine getirmek hedeflerimizdendir.

Bu mesken ve iş yerleri plan proje uygulamalarında, isteklerinde ve elektrik yönetmelikleri konularında karşılarında yetkin bir elektrik teknisyeni ile konuşmayı kabul eder.

Yetkili elektrik teknisyeni abone olmak isteyen başvuru sahipleri için gerekli evrakları düzenler. Elektrik istenen yere ait güç tespiti yapılıp mevzuata uygun şekilde elektrik tesisatı projesi çizilip resmi işlem başlatılır. Çizilen proje, elektrik işletmesi bölge mühendisinin onayından sonra gerekli işlemler yürütülür ve elektrik işletmesi ile başvuru sahibi arasında sözleşme yapılması gerçekleşir.

 

 

Elektrik sözleşmesi yapılması ile birlikte elektrik sayacı bağlaması ve mühürlenmesini sağlandıktan sonra işlemler tamamlanmış olur. Abone işlemleri tamamlanan kullanıcı kesintisiz bir şekilde elektriğini kullanmaya hazır hale gelir.

 • Yapının kullanımına ilişkin gerekli ihtiyaçların yerel ve uluslararası standartlara uygun olarak belirlenmesi.
 • Proje raporlarının hazırlanarak ön çalışma projelerin ve yönetmeliğe uygun şemalarının hazırlanması.
 • Trafo, Jeneratör, AG ve YG odaları yerleşimlerinin optimum ve tekniğine uygun olarak yapılarak, bina içi dağıtımlarda kullanılacak ekipmanların ve şaftların belirlenmesi.
 • Aydınlatma, kablo kesit ve akım kontrolü hesaplarının yapılması.
 • Yangın Algılama Sistemleri, Data CCTV Sistemleri, Telefon, Kartlı Geçiş Sistemleri, Hırsız Alarm Sistemleri, SMATV Sistemi.
 • Yapısal Kablolama ve Dağıtım Sistemleri, Bina, Acil Anons Sistemleri, Hemşire Çağrı Sistemleri, Deprem Algılama Sistemleri.
 • Otomasyon Sistemleri, Aydınlatma Otomasyonu Sistemleri gibi tüm zayıf akım sistem projeleri bina ihtiyacına göre tasarlanıp projelerinin yapılması
 • Dekorasyon ihtiyaçları çerçevesinde uygulama projelerinin hazırlanması.
 • Kuvvetli akım ve zayıf akım sistemlerinin diğer disiplinler ile beraber koordinasyon paftalarının hazırlanması.
 • Pano yükleme cetvellerinin ve üretim aşama sunumlarının hazırlanması.
 • Mekanik proje verileri doğrultusunda mekanik donanım, kuvvet ve kumanda çizimlerinin hazırlanması, MCC pano tasarımları ve otomasyon projelerinin hazırlanması.
 • Çevre aydınlatma projelerinin hazırlanması.
 • Topraklama ve yıldırımdan korunma hesaplarının yapılarak projelerin çizilmesi.
 • Teknik şartname ve ihale koşullarına uygun ekspertizlerin oluşturulması, hazırlanan projelerin yerel ve resmi makam onaylarının alınması.
 • As-built projelerin hazırlanması.
 • Show Drawing projelerinin hazırlanması.
 • İşletme ve bakım şartnamelerinin hazırlanması.